Impuls Elisabeth Vreede

De werkgroep Impuls Elisabeth Vreede is ontstaan rondom het vertalen van haar belangrijkste werk: de astronomische Rundschreiben uit 1927-1930. Deze Nederlandse vertaling van Willem Hendriks is verschenen in oktober 2019 bij Uitgeverij Nachtwind onder de titel Antroposofie en Astronomie. Een van de oogmerken was om kunst, wetenschap en religie in dit werk te verenigen. Aan de totstandkoming hiervan hebben mensen bijgedragen vanuit heel verschillende achtergronden.

Gaandeweg bleek het om meer te gaan dan het uitbrengen van de vertaling. Bij veel betrokkenen kwam een innerlijk proces op gang, dat heel compact verwoord is als ‘impuls’.

De vertaling is uitgangspunt geworden voor verder onderzoek naar het werk en het leven van deze bijzondere individualiteit.

De kern van de werkgroep wordt op dit moment gevormd door:
Jeannette Boertien
Willem Hendriks
Angélique Petersen
Louise Pino